بسم الله الرحمن الرحیم

ترجمه بلاغی

با توجه به اینکه ترجمه یعنی تساوی اثر متن مبدآ با اثر متن مقصد است نه صرف یکسان بودن مفاهیم متن مبأ با مفاهیم متن مقصد، حسی که ترجمه های موجودِ آیات و روایات در مخاطب ایجاد میکند، باید همان حسی باشد که کافرِ مخاطب پیامبر اسلام هنگام سماع قرائت ایشان پیدا میکرد باشد. در صورتی که در فضای موجود با قرآن برخورد صرفا تشریفاتی میشود و رفته رفته به واسطه عدم فهم قرآن و در نتیجه عدم ارتباط با قرآن که احدالثقلین است، مردم در آتش ضلالت خواهند سوخت. به نظر راهکار برون رفت از این معضل، کیفیت افزایی و ایجاد مهارت ترجمه در محصلین علوم دینی است تا از این رهگذر بتوانند دست مردم را در دست قرآن قرار دهند. در این مقاله که با روش تقریر نویسی از سخنان حجت الاسلام واسطی و حجت الاسلام علوی فرد، گردآوری شده است، در ابتدا سعی شده است، اهمیت و ضرورت ترجمه بلاغی تبیین و در نهایت مراحل قدم به قدم یک ترجمه موثر ترسیم شود.