بسم الله الرحمن الرحیم
خانه نویسندگان مطالب توسط AliRezaBarakchian

AliRezaBarakchian

4 مطالب 0 دیدگاه‌ها
ازآنجا که فلسفه علمی برهانی است، استدلالهایی که بر مدعای خود ذکر می¬کند باید برهانی باشد، در صورتی که در عمل چنین نیست. لذا ضروری است تا استدلال¬های فلسفی به صورت منطقی بازسازی شود. بر این اساس در این تحقیق با رویکرد منطقی به فلسفه اسلامی و با روش کتابخانه¬ای در جستجوی اطلاعات و با روش برهان انی از طریق ملازمات عامه در تحلیل اطلاعات پس از بیان مسائل اصلی و فرعی، تبیین ضرورت و هدف از پرداختن به موضوع و ارائه نظریه مولف، سعی شده است تا دلائل، اشکالات به نظریه و پاسخ آنها، نظریات رقیب و نقدهای آن در بحث «اشتراک لفظی و معنوی وجود» در کتاب نهایه الحکمه بازسازی شود و در نهایت نتایج بحث مشخص بشود.
در وضع مطلوب انتظار میرود مدعیان و منکران یک بحث، از روش منطقی در ارائه و رد ادله خود بهره ببرند، اما به علت عدم تسلط بر دانش منطق و فرانگرفتن آن به صورت کاربردی، مشاهده نشده است کسی در ارائه و رد ادله از زبان معیار منطقی استفاده بکند. لذا بحث ها اکثرا دارای بار منطقی نیست، و مخاطبین، بحث ها را منطقی احساس نمیکنند. لذا ضروری است که اگر استدلالی بر مدعای خود ذکر میکنیم یا نقدی بر ادله دیگران وارد میکنیم، از زبان معیار منطقی استفاده کنیم تا مخاطب منطقی بودن بحث ها را احساس کند. در این مقاله سعی شده است تا منطقی بودن کلام امام رضا(علیهم السلام) به عنوان یک الگو و به صورت فنی و منطقی بررسی بشود
با توجه به اینکه ترجمه یعنی تساوی اثر متن مبدآ با اثر متن مقصد است نه صرف یکسان بودن مفاهیم متن مبأ با مفاهیم متن مقصد، حسی که ترجمه های موجودِ آیات و روایات در مخاطب ایجاد میکند، باید همان حسی باشد که کافرِ مخاطب پیامبر اسلام هنگام سماع قرائت ایشان پیدا میکرد باشد. در صورتی که در فضای موجود با قرآن برخورد صرفا تشریفاتی میشود و رفته رفته به واسطه عدم فهم قرآن و در نتیجه عدم ارتباط با قرآن که احدالثقلین است، مردم در آتش ضلالت خواهند سوخت. به نظر راهکار برون رفت از این معضل، کیفیت افزایی و ایجاد مهارت ترجمه در محصلین علوم دینی است تا از این رهگذر بتوانند دست مردم را در دست قرآن قرار دهند. در این مقاله که با روش تقریر نویسی از سخنان حجت الاسلام واسطی و حجت الاسلام علوی فرد، گردآوری شده است، در ابتدا سعی شده است، اهمیت و ضرورت ترجمه بلاغی تبیین و در نهایت مراحل قدم به قدم یک ترجمه موثر ترسیم شود.
درس‌های موجود به علت روش‌های غلط در انتقال علم اهدافی که برای تحصیل آن‌ها درنظرگرفته شده است را تأمین نمی¬کند. لذا برای دستیابی به اهداف تحصیلی هر علم بازنگری در روش‌های موجود انتقال علم و جایگزینی آن با روش اصولی و صحیح آن ضروری است. لذا نیازمند روش آموزشی که مبتنی بر آموزه¬های دین باشد احساس می¬شود. بر این اساس در این مقاله با رویکرد منطقی- فلسفی و با روش کتابخانه¬ای در جمع¬آوری اطلاعات و روش تحلیل مفهومی در تحلیل اطلاعات پس از تحلیل وجودی تدریس تا ذرات بنیادین آن و اشاره به نظر متفکرین اسلامی درروش آموزش و تبیین راهبرد اصلی تدریس بر اساس آیه دعوت، الگوریتم اجرایی آن‌ها بیان خواهیم کرد.